Plasthaller Byggesøknad


 

 

Byggesøknad

 

 

Rubb AS har høy kompetanse på byggesak til alle våre hallmodeller!

 

Ønsker du å heller fokusere på egen drift, enn å sette deg inn i alt papirarbeidet rundt byggesøknad?

 

Rubb AS tilbyr byggesøknad på en rask og enkel måte, og ikke minst rimelig sammenlignet med alle de profesjonelle aktørene på dette området. Når du gjennomfører byggesøknad med oss, slipper du forsinkelser og sparer tid og penger. Tid du heller kan bruke på å tjene mer penger.

 

Rubb AS kan gjøre alt papirarbeidet i en byggesøknad for deg om du ønsker dette.

 

  • Akontrollere prosjektet i forhold til arealplan, lov og forskrift
  • fylle ut relevante byggesaksblanketter (herunder ansvarsretter og gjennomføringsplan)
  • utarbeide beskrivelsesbrev, -selge prosjektet til kommunen
  • Beregne utnyttelsesgraden for tiltaket/eiendommen
  • formulere dispensasjonssøknad dersom tiltaket ikke er i henhold til krav i lov, forskrift og/eller arealplan
  • sende ut nabovarsel
  • hjelp i forbindelse med tilsyn, søke om igangsettingstillatelse, brukstillatelse, ferdigattest
  • kvalitetssikring av din byggesøknad før den sendes kommunen
  • klage på vedtak

 

 

Direktoratet for byggkvalitet Sentral
godkjenning av foretak

Direktoratet for byggkvalitet
Sentral godkjenning av foretak