Share this story.


share news story on facebook

share news story on twitter

 

Head back to.

 

return to the Rubb newsroom

FTS Eiendom AS

 

 

FTS Eiendom AS lagerhaller

 

 

FTS Eiendom valgte Rubb som sin samarbeidspartner da de skulle sette opp fire lagerhaller på 1800m2 hver.

 

Konseptet er i og for seg enkelt nok. Utleie av lagerarealer til kunder som trenger plass i nærheten av den voksende importhavna i Fredrikstad. For å holde kostnadene og dermed utleieprisene nede, har FTS Eiendom valgt å ikke bygge tradisjonelle lagerbygg, men Thermohaller levert av Rubb AS.

 

- Vi kunne bygget «vanlig», men det hadde blitt dobbelt så dyrt og utleiekostnaden per kvadratmeter hadde vært for høy. Nå kan vi gå ut i markedet med en svært gunstig pris, sier Jon Børresen, daglig leder, FTS Eiendom.