Fasiliteter for biomasse


 

 

bygninger for biomasse

 

 

Rubb produserer tilpassede haller for biomasse til blant annet bedrifter innenfor fornybar energi og energi gjennom biomasse. Våre haller tilbyr ideelle løsninger for prosessering av materiale, håndtering av bulkvarer og lagring.

 

Rubb er leverandør av bygningsløsninger til bedrifter innenfor energi, gruvedrift, utvinning av mineraler, avfallshåndtering og gjenvinning, havner og andre industrielle sektorer. I det siste har Rubb levert bygninger til virksomheter som driver innenfor fornybar energi, alternative brenselsmidler og biomasseenergi.

 

Rubbs lagringsløsninger for bioenergi/biomasse bistår virksomheter i forbindelse med biomasse-prosesser og tilby ideelt klima for prosessen, samt håndtering og lagring av bulkvarer. Våre teknikere tilbyr ekspertise og erfaring innen utforming, produksjon og konstruksjon av stor-skala bygninger for biomasse.

 

En kontinuerlig utvikling av våre bygninger for biomasse sørger for at Rubb kan møte markedets krav på en god måte. Erfaring og en fleksibel og løsningsorientert innstilling gjør at vi effektivt løser utfordringer, møter endringer i behov og krav raskt. Det sikrer gode og kostnadseffektive løsninger.

 

Våre unike og tilpassede løsninger gjør at Rubb kan håndtere alle typer prosjekter, store og små, fra designfasen, til produksjon og konstruksjon av store, nye anlegg, samt til å utvide eksisterende anlegg.

 

 

 

 

 

Nyheter

 

biomass processing and storage warehouse

E.ON Energy Biomass Facility

BVC Type

 

Rubb worked with AJS Contracts Ltd to provide its tallest structure to date and first biomass fuel processing and storage facility to energy giant E.ON UK.