utleie ordning på haller til Rubb AS


 

 

Utleie av haller og bygg

 

 

Frihet og økonomisk forutsigbarhet

 

Leie av haller og bygg gir byggherren frihet og økonomisk forutsigbarhet. Dette konseptet gir våre kunder stor frihet i forhold til utførelse og endringer på bygget, forutsigbarhet på kostnader, mulighet for å konsentrere seg om kjernevirksomheten og en kostnadsbesparende byggløsning. Alle vedlikeholskostnader er inkludert i leieavtalen.

 

 

Haller for alle behov

 

Hallmaker Utleie drifter utleie av lagerbygg, næringsbygg og idrettsbygg. Hovedproduktene er utleie av duk- og stålhaller. Selskapet leier ut haller som utvikles sammen med byggherren og plasseres på byggherrens tomt.

 

 

Stålhaller

 

Vi leverer standardhaller tilpasset det norske markedet. Vi har standardisert våre haller i 6 ulike bredder 10-12-15-18-22 og 24 m. Høyden er fastsatt til hver bredde og spenner fra 3,8 til 9,8m. Ut over dette kan du velge byggets lengde, dører, vinduer, porter etc.

 

 

Dukhaller

 

Vi leverer plasthaller for alle behov.

Alt blir produsert etter dine mål med kort leveringstid. Vi kan tilby en rekke løsninger innen plasthaller med produkter som gir økt fleksibilitet med skreddersydde løsninger til nettopp din bedrift. Dukhalleneer beregnet for ventilerte- tørrluftslager og isolerte produksjonshaller som er dimensjonert etter Norsk Standard NS 3491.

 

 

Varmt- eller kaldtlager.

 

Vi produserer og monterer mange ulike former for varmtlager og kaldtlager. RUBB sitt kaldtlager kan leveres med avfukter, vifter eller ventil-luker. I vårt patenterte isolasjons-system med innvendige PVC kasetter benyttes Glava som isolasjon. Energiforbruket reduseres med opptil 70 % i forhold til tradisjonelle plasthaller.

 

 

Fordeler ved leie:

 

Usikkerhet om prosjektets varighet Belaster ikke egenkapitalen Frigjør driftskapital som kan benyttes til andre inntektsbringende formål Enkel budsjettering og regnskapsføring. Leien kostnadsføres i resultatregnskapet

 

 

Salg, leie og leasing
brosjyre

Rubb Plasthaller